Beheersorgaan van de bibliotheek 

Het beheersorgaan van de bibliotheek heeft als opdracht de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Het zorgt voor de goede werking van de bibliotheek zoals vooropgesteld in het meerjarenplan en geeft over bepaalde materies uitdrukkelijk advies aan het college van burgemeester en schepenen.  Er werd gekozen voor de gemengde beheersformule waarbij politieke en andere afgevaardigden samen met geïnteresseerde bibliotheekgebruikers rond de tafel zitten. De samenstelling van het beheersorgaan vind je hier