Subsidie voor buitengewone projecten 

De gemeente Maarkedal wil initiatief, vernieuwing en samenwerking stimuleren door het ondersteunen van buitengewone projecten. Met een projectsubsidie wil de gemeente deze initiatieven extra realisatiekansen bieden.

Om in aanmerking te komen voor deze projectsubsidie moet het project (hoofdzakelijk) plaatsvinden in Maarkedal of Maarkedal als onderwerp hebben. Onder “buitengewoon” verstaan we projecten die - bij aanvraag door een bestaande vereniging - de reguliere werking van de vereniging overstijgen. Het moet gaan om projecten die vernieuwend zijn, een meerwaarde betekenen voor het gemeenschapsleven in onze gemeente en open staan voor alle geïnteresseerden.

De projectsubsidie kan worden aangevraagd door erkende, niet-erkende, feitelijke en tijdelijke verenigingen en individuen, gevestigd in Maarkedal.