Subsidie voor de organisatie van wielerwedstrijden 

Aan Maarkedalse verenigingen die wielerwedstrijden inrichten, kan jaarlijks een subsidie worden toegekend.