Feestcheque voor buurtfeesten en subsidie voor de organisatie van dorpsfeesten 

Feestcheque!
Organiseer je een buurtfeest voor de hele straat of buurt? Dan kom je in aanmerking voor de feestcheque!
Met de feestcheque ter waarde van maximum 75 euro wil het gemeentebestuur initiatieven, die de sociale contacten in een buurt positief beïnvloeden, stimuleren en een duwtje in de rug geven.

Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden. Zo is de feestcheque er uiteraard niet om privéfeestjes te sponsoren. Een buurtfeest richt zich tot alle inwoners van de straat, buurt of wijk, met een minimum bereik van 15 woningen. Een buurtfeest wordt georganiseerd door minstens drie initiatiefnemers.

De feestcheque is er als tegemoetkoming in de gemaakte organisatiekosten, zoals huur van tafels en stoelen, een optreden, animatie, techniek, ... Kosten voor eten en drank komen niet in aanmerking.

Subsidie voor dorpsfeesten!
Feestcomités die een dorpsfeest organiseren voor alle inwoners van onze gemeente (of een deelgemeente), komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Met deze subsidie erkent het gemeentebestuur het belang van gemeenschapsvormende initiatieven, meer bepaald activiteiten die het sociaal contact tussen mensen bevorderen.

Ook voor deze subsidie zijn er een aantal voorwaarden. Een ervan is dat het dorpsfeest bestaat uit minstens 3 verschillende deelactiviteiten, gespreid over een dag of (verlengd) weekend.

Alle voorwaarden vind je in het "Reglement feestcheque voor buurtinitiatieven en subsidie voor de organisatie van dorpsfeesten"

De feestcheque voor buurtfeesten en de subsidie voor dorpsfeesten moeten aangevraagd worden met onderstaande aanvraagformulieren: