Subsidies voor erkende jeugdverenigingen 

Als een jeugdvereniging in aanmerking wenst te komen voor subsidies, moet deze eerst erkend worden door het gemeentebestuur. 

Na de erkenning, kan de jeugdvereniging een aanvraag doen voor subsidie.