Kadervormingssubsidies jeugd 

Het gemeentebestuur wil het volgen van kadervorming door de begeleiders van de jeugdverenigingen en de speelpleinwerking stimuleren, door middel van een (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.