Subsidies voor erkende sportverenigingen 

Als een sportvereniging in aanmerking wenst te komen voor subsidies, moet deze eerst erkend worden door het gemeentebestuur. 

Na de erkenning, kan de sportvereniging een aanvraag doen voor subsidie.