Impulssubsidies sport 

Erkende sportverenigingen met een actieve jeugdwerking en gekwalificeerde trainers komen in aanmerking voor een impulssubsidie.
Het doel van deze impulssubsidie is de kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.