Subsidies voor culturele en socioculturele verenigingen 

Als een (socio-)culturele vereniging in aanmerking wenst te komen voor subsidies, moet deze eerst erkend worden door het gemeentebestuur.

Na de erkenning kan de vereniging een aanvraag doen voor subsidie.
De aanvragen voor erkenning en subsidiëring moeten telkens uiterlijk 1 februari ingediend worden bij de dienst Vrije Tijd. De subsidie wordt steeds toegekend voor het voorbije kalenderjaar.