Uitleendienst voor particulieren 

Particulieren kunnen enkel signalisatiemateriaal (verkeersborden en nadars) ontlenen. 


Hoe aanvragen?

 • Aanvragen doe je ten vroegste drie maand en ten laatste zeven dagen voor de ontlening.
 • Aanvragen gebeuren enkel via dit online aanvraagformulier.


Na de aanvraag:

 • Na het indienen van je aanvraag ontvang je zo snel mogelijk een e-mail i.v.m. goedkeuring of weigering van de aanvraag en, in geval van goedkeuring, met praktische afspraken i.v.m. afhaling en terugbrengen van het materiaal.  
 • Na de ontlening van het materiaal ontvang je een factuur.


Huurprijzen:

 • verkeersborden: gratis
 • nadars: 0,1 euro (met minimum administratiekost van 5 euro)
  opmerking vervoer nadars: vanaf 11 nadars kunnen de nadars, op vraag van de aanvrager, gebracht worden door de technische dienst. Er wordt hiervoor een transportvergoeding aangerekend van 10 euro per enkele rit.


Let op !!

 • Bij verlies of beschadiging van ontleend materiaal wordt een vergoeding aangerekend.
  De maximale kosten hiervoor vind je hier.
 • Ook bij laattijdige annulatie, niet-afhalen en laattijdig terugbrengen wordt een vergoeding aangerekend.
  Deze tarieven, net als andere bepalingen vind je in het reglement.
 • Bij het aanvragen van materiaal verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van én akkoord te gaan met dit reglement.

Meer info: