Het Marca huren? 

Wil je zelf of met je vereniging een optreden, concert of voordracht organiseren in het Marca? Dat kan!

Alle voorwaarden, bepalingen en tarieven vind je in het gebruikersreglement.

Aanvragen voor gebruik van het Marca gebeuren steeds via dit aanvraagformulier.
Ingevulde aanvraagformulieren kunnen per post of e-mail bezorgd worden aan de dienst Vrije Tijd.

Een beschrijving van de aanwezige technieken voor licht en geluid vind je in de technische fiche.

Ook met vragen of opmerkingen kan je terecht bij de dienst Vrije Tijd: vrijetijd@maarkedal.be of 055 33 46 52.