Adviesraden vrije tijd 

Klik op de gewenste adviesraad voor meer informatie in verband met doelstelling en samenstelling. Activiteiten die door of in samenwerking met de adviesraden georganiseerd worden, vind je onder de rubriek "activiteiten".

Hier kan je de afsprakennota tussen het bestuur en de adviesraden raadplegen.

De gemeente Maarkedal heeft daarnaast ook een jumelagecomité dat contact houdt met de zustergemeenten Porterville en Horšovský Týn.