Cultuurraad 

De gemeentelijke cultuurraad is de adviesraad voor cultuur in de gemeente en heeft tot doel het cultuurbeleid in de gemeente te bevorderen. De raad streeft de verwezenlijking van dit doel na door:

 • hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen, aan dit college advies te verstrekken in verband met alle aangelegenheden van het gemeentelijk cultuurbeleid.
   
 • initiatieven en activiteiten inzake cultuurbeleving en -beoefening in de gemeente te coördineren of te ondersteunen en overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de in de gemeente gevestigde en werkzame socioculturele verenigingen en andere actoren binnen de cultuursector.
   
 • eventueel ook zelf initiatieven te nemen op het gebied van cultuuranimatie, -beleving en -vorming.

   
 • Statuten van de cultuurraad
 • Huishoudelijk reglement van de cultuurraad
 • Samenstelling van de cultuurraad