Jeugdraad 

De gemeentelijke jeugdraad is de adviesraad voor de jeugd in onze gemeente. De jeugdraad bestaat naast geïnteresseerde jongeren uit twee vertegenwoordigers van elke jeugdvereniging. Deze jongeren komen op jaarbasis 8 tot 10 keer samen in een algemene vergadering.

 De jeugdraad heeft volgende doelstellingen:

  • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies geven over het jeugdbeleid (wat loopt er fout, wat kan beter, wat moet er bijkomen, enz. ...)
  • Samenwerking en overleg bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het welzijn  van kinderen en jongeren en de jeugd zelf.
  • Activiteiten voor de jeugd aan te moedigen, te stimuleren en zelf ook te organiseren.
  • En voor ALLE kinderen en jongeren een spreekbuis te zijn en tegelijk inspraak bij kinderen en jongeren te stimuleren.

De gemeentelijke jeugdraad is steeds op zoek naar gemotiveerde jongeren vanaf 16 jaar die:

  • een neus hebben voor een jong beleid 
  • het willen opnemen voor de jeugd
  • een stem willen geven aan de kinderen en jongeren van Maarkedal
  • coole activiteiten willen opzetten voor kinderen en jongeren
  • kortom het jeugdbeleid in Maarkedal gestalte willen helpen geven

Ook al wil je niet meteen lid zijn van de jeugdraad, maar heb je gewoon zin om mee te helpen tijdens onze activiteiten, laat het ons gerust weten! Heb jij interesse, neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd.