Seniorenraad 

De gemeentelijke seniorenraad is de adviesraad voor de senioren in de gemeente. Deze adviesraad heeft volgende doelstellingen:

 • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen bij het gemeentebestuur over alle aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.
   
 • Initiatieven nemen en bewerkstelligen om de samenwerking tussen de senioren te bevorderen.
   
 • Activiteiten voor senioren van de plaatselijke verenigingen ondersteunen.
   
 • Informatie en vorming ten behoeve van senioren bevorderen en indien nodig zelf organiseren.
   
 • Bij zoveel mogelijk senioren de interesse in het gemeentebeleid bevorderen.
   
 • Deelnemen aan het eventueel gezamenlijk overleg met andere bestaande gemeentelijke adviesraden.

Daarnaast organiseert de seniorenraad ook jaarlijks enkele activiteiten, zoals een quiz, een dagexcursie, een optreden, ...