Afvalbeleid bij een evenement 

Bij een evenement hoort bijna onvermijdelijk ook afval.

Denk tijdig aan de nodige maatregelen om dit afval te verzamelen en te vermijden dat afval op het openbaar domein of in het milieu terecht komt. Maak ook de deelnemers aan je evenement hier attent op!

Daarnaast kan je ook maatregelen nemen om je evenement afvalarm en milieuvriendelijk te organiseren!