Subsidies 

Jeugd-, sport- en (socio-)culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring door het gemeentebestuur.

Jeugdverenigingen

Sportverenigingen

Culturele en socioculturele verenigingen

Subsidies voor buitengewone projecten

Feestcheque en subsidie voor dorpsfeesten